Header Ads

เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช

September 27, 2022 0

เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว Ve-Chick (วีชิค) ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชจากแล็บ สู่เชิงพาณิชย์ ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ คนไม่กินเนื้อสัต...

วช. ชวนกิน “ฟัวกราส์จากพืช” อาหารทางเลือก ตอบโจทย์สุขภาพ เทศกาลกินเจ

September 26, 2022 0

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้ ด้วยผลงานวิจัย “ฟัวกราส์ จาก...

สธ. ถกเข้ม มั่นใจ ปลดล๊อคกัญชา ปลอดภัย เน้นย้ำมองที่ความต้องการของประชาชน

September 26, 2022 0

สธ ถกเข้ม มั่นใจ ปลดล๊อคกัญชา ปลอดภัย เน้นย้ำมองที่ความต้องการของประชาชน เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทาง...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ณ หอพักคณะพยาบาลฯ บางขุนนนท์

September 23, 2022 0

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางขุนนนท์ เพื่อบริการดูแลสุข...

“กับดักริ้นดูดเลือด สร้างด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ” เข้าประกวดรับรางวัลการวิจัย ปี 2566

September 23, 2022 0

“กับดักริ้นดูดเลือด สร้างด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ” เข้าประกวดรับรางวัลการวิจัย ปี 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิท...

สสส. ลงพื้นที่ติดตาม ความปลอดภัยทางม้าลายหน้าโรงเรียน จ.ขอนแก่น

September 22, 2022 0

สสส. ลงพื้นที่ติดตาม ความปลอดภัยทางม้าลายหน้าโรงเรียน จ.ขอนแก่น พร้อมเปิดสติถิหยุดรถให้คนข้าม พบหลังเกิดกรณีหมอกระต่าย ผู้ใช้รถปรับพฤติกรรมห...

สสส.ชวนคนสภา “กินเจ-ลดเค็ม” ได้สุขภาพดี-ได้บุญ

September 22, 2022 0

สสส.ชวนคนสภา “กินเจ-ลดเค็ม” ได้สุขภาพดีและได้บุญด้วย 22 ก.ย.65 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ...

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ กับภารกิจงานวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรม

September 20, 2022 0

13 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบุคลากรที่สำคัญท่านหนึ่งที่เราจะต้องกล่าวถึงคือ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ หนึ่งในทีมแ...

ภาพยนตร์สั้น 39 เรื่องร่วมสะท้อนโอกาสรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข: MIRACLE is all around” ครั้งที่ 8

September 20, 2022 0

ภาพยนตร์สั้น 39 เรื่องเข้าร่วมสะท้อนมุมมองเชิงบวกของการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง พร้อมเปิดตัว มิราเคิล ทีมผลักดันการขยายโอกาสให้กับผู้ป่วย...

Powered by Blogger.