Header Ads

เอสซีจี ผนึก ไอทีวัน และเอคเซนเชอร์ พลิกโฉมดิจิทัล สู่กรีนไอทีระดับโลก มุ่งเสิร์ฟลูกค้าฉับไว ข้อมูลปลอดภัยสูง


เอสซีจี จับมือ ไอทีวัน และเอคเซนเชอร์ ชูกรีนไอทีด้วยเทคโนโลยีบริการลูกค้าระดับโลก มั่นใจตอบลูกค้าฉับไวตลอด 24 ชั่วโมง (Zero-waiting time) พัฒนานวัตกรรมทันท่วงที ไร้กังวลความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกไซเบอร์ ลดใช้พลังงาน ตอบเทรนด์รักษ์โลก

ายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า "ตลาดและลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ความรวดเร็วกลายเป็นหัวใจสำคัญของการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรู้ใจและทันท่วงที ความร่วมมือกับไอทีวัน และเอคเซนเชอร์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คลาวด์ (Cloud) ระบบความปลอดภัยของข้อมูลชั้นสูง (Cyber Security) จึงจะช่วยให้เอสซีจีสามารถบริการลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างฉับไว มีความปลอดภัยสูงในยุคที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และตอบโจทย์ความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงาน ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อยกระดับการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน สู่กรีนไอทีระดับโลก พร้อมรองรับความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้าอย่างไร้ขีดจำกัด ตอบสนองได้ทันต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต"

นางสาวแองเจิล ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไอทีวัน กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกศักยภาพของทั้งเอสซีจีและไอทีวันไว้ด้วยกัน ตลอดข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเอสซีจีให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วฉับไว มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและลดการใช้พลังงานยิ่งขึ้น บรรลุตามเป้าหมายกรีนไอทียกระดับความรวดเร็วฉับไว ด้วยเทคโนโลยีด้านคลาวด์ (Cloud) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น รวดเร็วในการพัฒนาแอปพลิเคชันและโซลูชันใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันท่วงที อีกทั้งสามารถรองรับความต้องการใหม่ ๆ ในอนาคตได้อย่างเหนือข้อจำกัด ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้า (Customer Services) อย่างเช่น แชท บอท (Chat Bot) วอยซ์ บอท (Voice Bot) ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ช่วยบริการและแก้ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้นให้แก่เอสซีจี รวมถึงลูกค้าของเอสซีจี เช่น ดีลเลอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอคอย (Zero-waiting time)

ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับคลาวด์ (Cloud Security Operation Center) ช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้ามั่นใจในการปกป้องข้อมูลบนแอปพลิเคชันที่สำคัญ

ลดการใช้พลังงานและการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ จากการย้ายระบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ขึ้นบนคลาวด์ (Cloud) โดยไอทีวันจะจัดทำรายงานและติดตามผลดัชนีชี้วัด (KPIs) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม หรือ กรีนไอที (Green IT) ให้แก่เอสซีจี เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด เป็นไปตามการดำเนินงานตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) ของเอสซีจี"

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า "เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทในการกำหนดนิยามใหม่ของการประกอบธุรกิจ วิธีการดำเนินงาน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เอคเซนเชอร์มุ่งมั่นในการนำข้อมูลและความเชี่ยวชาญระดับโลกต่าง ๆ ทั้งด้านเมตาเวิร์ส (Metaverse) เทคโนโลยี Digital Twin รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน เข้ามาเสริมขีดความสามารถและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เหนือระดับและตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าของเอสซีจี"


No comments

Powered by Blogger.