Header Ads

เปิดรับสมัครอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น “คอมวิเจน”

การเปิดรับสมัครอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น คอมวิเจน Comvigen Bivalent (โครงการ ChulaCov19)

ผู้ที่สนใจโปรดกรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองเบื้องต้นตามลิงก์นี้
https://crc.md.chula.ac.th/redcap/surveys/?s=4RCWAJ8WD7FXTFDM

☎️ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ เพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการวิจัย

No comments

Powered by Blogger.