Header Ads

ซุบซิบ...วันวัฒนชีวาสากล ตั้งเป้าคนไทยชีวี 100 ปี มีสุข ด้วยนวัตกรรมไทย “วัฒนชีวา”

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO โดย ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าคณะนักวิจัยฯ ผู้ดำเนินการวิจัยมังคุดมามากกว่า 40 ปี พร้อมด้วย รศ. ดร. ปรียา ลีฬหกุล ผู้เชี่ยวชาญเทโลเมียร์ APCO บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จะแถลงถึงความสำเร็จของผลงานวิจัยล่าสุด ในอันที่จะนำผลวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนคนไทย พร้อมทั้งเชิญชวนให้คนไทยทุกวัย ประกาศ Milestone ตั้งเป้าคนไทยชีวี 100 ปี มีสุข ด้วยนวัตกรรมไทย “วัฒนชีวา”


พบกับ คุณช่อผกา วิริยานนท์ พร้อมรับฟัง ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ในช่วงทอลค์ “ สูงวัย สมองใส ใจสำราญ ” หัวข้อ : สูงวัยอย่างมีพลัง Happy Silver Gen : “ความสุขของคนวัย 80” โดย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ และ หัวข้อ : เคล็ดลับ “อายุร้อยปี สุขภาพดี มีความสุข” โดย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 30 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพ

No comments

Powered by Blogger.