Header Ads

ม.มหิดลพร้อมปกป้อง ‘ว่าที่คุณแม่มือใหม่’ จาก ‘ภาวะครรภ์เสี่ยง’ ด้วยบริการมาตรฐาน WHO

ปัจจุบันไม่เพียงแต่ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือสตรีที่มีโรคประจำตัวเดิมเท่านั้นที่ถือว่าเป็น “ภาวะครรภ์เสี่ยง” แม่ตั้งครรภ์ที่ตรวจพบว่ามีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์จะยิ่งทำให้บุตรได้รับความเสี่ยงตั้งแต่ในครรภ์

แพทย์หญิงอสมา กิจศรีเจริญชัย แพทย์ประจำแผนกสูตินรีเวชกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึงข่าวดีที่ต่อไป “ศิริราช - กาญจนา” จะเปิดให้บริการคลอดบุตรเพิ่มเติมจากบริการรับฝากครรภ์ได้ในเร็ววันนี้ และได้กล่าวถึงแนวโน้มของสตรีตั้งครรภ์ในปัจจุบันว่ามีครรภ์เสี่ยงจากภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์มากขึ้น
โดยเป็นภาวะที่ทารกในครรภ์ได้รับเลือดที่มีระดับน้ำตาลสูงจากมารดาผ่านทางรกทำให้ตัวทารกผลิตอินซูลินออกมามากเกินกว่าปกติ เมื่อคลอดออกมาอาจพบว่ามี “ภาวะน้ำตาลต่ำ” เนื่องจากไม่ได้รับน้ำตาลในระดับที่เคยได้รับผ่านทางสายสะดือเช่นเมื่อตอนยังอยู่ในครรภ์มารดา ส่งผลให้ต้องเข้ารับการดูแลเป็นพิเศษจากทีมแพทย์

จากข้อมูลที่ได้ นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนหญิงทุกคนที่กำลังวางแผนจะมีบุตร ให้เฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตัวเองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ โดยไม่ปล่อยให้มีน้ำหนักตัวที่มากจนเกินไป จากการรับประทานอาหารและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ ซึ่งหากทำได้ นอกจากจะทำให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน ยังช่วยลดเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือ NCDs อื่นๆ อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ และความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ได้ต่อไปอีกด้วย

นอกจากนี้ ในสตรีตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือมากกว่า 35 ปี จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ควรเข้ารับการดูแลโดยแพทย์เป็นพิเศษอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง “ศิริราช - กาญจนา” ได้ดำเนินการตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ถึงมาตรการ “การดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่” ตามแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่พร้อมให้บริการการดูแลแบบองค์รวมอย่างครบวงจร

ตั้งแต่การรับฝากครรภ์ใน 12 สัปดาห์แรก การให้บริการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การประเมินส่งต่อ แนะนำวิตามินบำรุงขณะตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนที่จำเป็นพื้นฐาน อาทิ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และแนะนำการดูแลตัวเอง พร้อมติดตามผล
“ศิริราช - กาญจนา” พร้อมให้บริการดูแลแม่ตั้งครรภ์ทุกรายด้วยมาตรฐาน WHO ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่คลินิกฝากครรภ์ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2849-6600

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

ภาพจาก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

No comments

Powered by Blogger.