Header Ads

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดประชุมวิชาการสัญจร พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนในพื้นที่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ .ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์  นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (เสื้อสีเหลือง)มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาฯและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมุกต์ ในการประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีการประชุมวิชาการในหลายหัวข้อ อาทิ เรื่อง Age Gracefully สูงวัยอย่างสง่างาม โดย รศ.นพ.วรพงษ์ สนัสเกียรติ เลขาธิการสมาคมแห่งประเทศไทยและ เรื่อง Hair Loss Make Easy โดย รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ประธานวิชาการมาคมแทพย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ที่  จ.ตรัง ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคม โดยให้การรักษาโรคผิวหนังรวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป  

No comments

Powered by Blogger.