Header Ads

ชวนดู “เฉลียง Rare Item RESTAGE” รอบการกุศล มอบรายได้ให้ “ศิริราช” เพื่อช่วยผู้พิการ

“ศิริราช” ชวนผู้ใจบุญร่วมชมคอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช" ช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช" ช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3 สมาชิกวงเฉลียง ได้แก่ ดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค เจี๊ยบ-วัชระ ปานเอี่ยม แต๋ง-ภูษิต ไล้ทอง เข้าร่วมแถลงข่าวและร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตแก่ผู้มาร่วมงาน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า จากสถิติคนพิการในประเทศไทย พบว่า มีจำนวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับ พม. จำนวนกว่า 2.24 ล้านคนและเป็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายมีมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และพิการทางการเห็น กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งมีทิศทางขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของประเทศ ภายใต้ Campaign “EQUAL” มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม โดยส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความต้องการและความจำเป็นที่เหมาะสมได้โดยปราศจากข้อจำกัด อาทิ แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองขา แขน และลำตัวรองเท้าดัดแก้ไขความพิการ และแผ่นรองฝ่าเท้า ซึ่งต้องทำเฉพาะบุคคล และจำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีคุณภาพดีเหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติ แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น 

กระทรวง พม. จึงได้ร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารายได้สมทบทุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการให้ได้รับกายอุปกรณ์และการรักษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เชื่อว่าบทเพลงของวงเฉลียงหลายเพลงช่วยเติมเต็มความสุข มอบความประทับใจ และสร้างความทรงจำที่ดีให้กับหลาย ๆ ท่าน ผ่านบทเพลง ‘ต้นชบากับคนตาบอด’ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตรอบพิเศษนี้ขึ้น เพื่อเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำครั้งนี้ และยังเป็นการเติมเต็มโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการต่อไป
ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเพื่อผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้พิการและให้บริการด้านกายอุปกรณ์ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป รวมถึงนักกีฬา “เราเป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตนักกายอุปกรณ์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ดำเนินการเปิดหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผลิตบัณฑิตในประเทศ และต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การผลิตนักศึกษากายอุปกรณ์หนึ่งคนต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าค่าเทอมหลายเท่าตัว ทางโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินมาโดยตลอด ทำให้ประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงาน 50 ล้านบาทต่อปี โดยโรงพยาบาลศิริราชต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ อีกทั้งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตโควิด-19 กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ดังนั้น การระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจและการดำเนินงานของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง”
“ในปีนี้เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาส ด้วยการเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบ กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลาแสดง 14.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ และมั่นใจได้ว่าทุกการบริจาคที่สนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน” ศ. นพ.อภิชาติ กล่าว

นายภูษิต ไล้ทอง ตัวแทนศิลปิน วงเฉลียง กล่าวว่า แต่เดิมคอนเสิร์ต เฉลียง Rare Item RESTAGE จะจัดขึ้นเพียง2 รอบคือวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 และอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเมื่อทราบถึงพันธกิจของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ผู้จัดงานบริษัท Create Intelligence จึงเพิ่มการแสดงรอบพิเศษในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลาแสดง 14.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรมอบให้กับ กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

“เราเชื่อว่าบทเพลงของวงเฉลียงหลายเพลงช่วยเติมเต็มความสุข มอบความประทับใจ และสร้างความทรงจำที่ดีให้กับหลายๆ คนได้ ดังเช่น เพลง ‘ต้นชบากับคนตาบอด’ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากทำให้มีรอบพิเศษนี้ขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเราจะมีเพลงที่หลายคนคุ้นหู อาทิ เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ, เร่ขายฝัน, เอกเขนก, เที่ยวละไม, เติมใจให้กัน และอีกมากมาย
ที่สำคัญเรามีเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอน ผมอยากเชิญชวนแฟนเพลงของเฉลียง รวมถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำครั้งนี้ และยังสามารถเติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พวกเขา” นายภูษิต กล่าว

ทั้งนี้ คอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช" จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลาแสดง 14.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดจำหน่ายบัตรราคา 9,500 บาท (พร้อมของที่ระลึก จำนวนจำกัด) และ 8,000/ 7,000/ 6,000 / 5,000 / 2,500/ 1,500 บาท


สแกน QR Code

ผู้สนใจสามารถจองบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน LINE Official Account โดยสแกน QR Code หรือกดผ่านลิงค์ https://lin.ee/Bh6mIwD จากนั้นแจ้งจำนวน และโซนที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ ชำระเงินผ่านชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ หมายเลข 901-7-07188-8 ธนาคารกรุงเทพ โดยใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า#เฉลียงRareItem

#เฉลียงReStage

#ศิริราชมูลนิธิ

#โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

#คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

....................................................

No comments

Powered by Blogger.