Header Ads

ศิริราชจัด “เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ศิริราชจัด “เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรายได้สมทบกองทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานในงานแถลงข่าว “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช โดยมี ผศ. นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างสุขภาพ คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาสัมพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย
ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย ผลักดันการส่งเสริมและดูแลสุขภาวะของประชาชนทุกเพศ ทุกวัยให้ห่างไกลโรค พร้อมป้องกันปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตก่อนสายเกินแก้อย่างเป็นรูปธรรม อันนำมาซึ่งการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม คณะฯ จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง” เป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอกย้ำถึงนโยบายการดูแลสุขภาพที่มีการดำเนินงานมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 16 ที่ได้จับมือกับจากเครือข่ายต่างๆ ร่วมจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสบทบทุน “สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช” เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา รพ.ศิริราช เสริมศักยภาพการรักษาพยาบาล พร้อมสนับสนุนงานวิจัย เพื่อมุ่งสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ต่อไป

ด้าน ผศ. นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างสุขภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวถึงงาน “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16” จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เริ่มปล่อยตัว ณ บริเวณ รพ.ศิริราช ตั้งแต่เวลา 03.30 น. เป็นต้นไป ตามประเภทการแข่งขัน ดังนี้

• วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทางประมาณ 21.1 กิโลเมตร
 
แบ่งกลุ่มอายุชายและหญิง ได้แก่ 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป เริ่มปล่อยตัวเวลา 03.30 น. จากหน้า รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ วิ่งสวนทางจราจรขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ วิ่งชิดเส้นทางด้านขวา (สวนทางจราจร) วิ่งขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม 8) เลี้ยวขวาวิ่งไปทางสะพานพระราม 8 จนลงสะพานพระราม 8 วิ่งตรงไปตามถนนวิสุทธิกษัตริย์ จนถึงแยก จปร.
 
กลับตัวเข้าสู่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ (สวนทางจราจร) วิ่งกลับสะพานพระราม 8 (สวนทางจราจร) วิ่งเข้าทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้า ผ่านหน้าพาต้า วิ่งตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดเปิดที่กั้น (บริเวณ สน.ตลิ่งชัน) วิ่งข้ามมาฝั่งขาออก แล้ววิ่งตรงไปตามทางจรจร จนถึงจุดกลับตัว (บริเวณปั๊ม ปตท.ตลิ่งชัน) กลับตัว วิ่งตามทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้า ผ่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เบี่ยงขวาลงทางลาด วิ่งขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้า รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าเส้นชัย

• วิ่งมินิมาราธอน ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

แบ่งกลุ่มอายุชายและหญิง ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป เริ่มปล่อยตัวเวลา 04.20 น. จากหน้า รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ วิ่งสวนทางจราจรขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ วิ่งชิดเส้นทางด้านขวา (สวนทางจราจร) วิ่งขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม8) เลี้ยวขวาวิ่งไปทางสะพานพระราม 8 จนลงสะพานพระราม 8 วิ่งตรงไปตามถนนวิสุทธิกษัตริย์ จนถึงแยก จปร.
 
กลับตัวเข้าสู่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ (สวนทางจราจร) วิ่งกลับสะพานพระราม 8 (สวนทางจราจร) วิ่งเข้าทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้า ผ่านหน้าพาต้า ถึงจุดเปิดที่กั้น (ลุมพินีเพลส) วิ่งข้ามมาฝั่งขาออก กลับตัว วิ่งตามทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ
 
ฝั่งขาเข้าเบี่ยงขวาลงทางลาด วิ่งขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้า รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าเส้นชัย

• เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร

ไม่มีการแข่งขันและไม่แบ่งกลุ่มอายุ เริ่มปล่อยตัวเวลา 05.30 น. จากหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) วิ่งตรงไปตามถนนเรียบทางรถไฟ ลอดใต้สะพานอรุณอมรินทร์ เบี้ยงซ้ายวิ่งไปตามทางลาด ขึ้นสะพาน
อรุณอมรินทร์ จากนั้นกลับตัวขึ้นทางยกระดับข้ามแยกศิริราชมุ่งหน้าไปกรมอู่ทหารเรือ วิ่งไปตามทางยกระดับจนลงทางยกระดับ (บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ) 

จากนั้นวิ่งชิดซ้ายไปตามถนนอรุณอมรินทร์ วิ่งตามทางจราจร ผ่านวัดเครือวัลย์ จนถึงหอประชุมกองทัพเรือ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวังเดิม วิ่งไปตามถนนวังเดิม จนทะลุออกแยกถนนวังเดิม จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกถนนวังเดิม แล้ววิ่งไปตามถนนอรุณอมรินทร์ วิ่งชิดซ้ายตามทางจราจร จนถึงทางยกระดับ วิ่งขึ้นบนทางยกระดับไปจนถึงสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาลงสะพานอรุณอมรินทร์ ผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้า รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าเส้นชัย
รางวัลและของที่ระลึก

• ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 ทั้งระยะทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนผู้เข้าเส้นชัย เป็นอันดับ 2-3 ในทุกกลุ่มอายุ ของระยะทางวิ่งฮาล์ฟและมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

• ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึกลวดลายเส้นทางวิ่ง ท่านละ 1 ตัว พร้อมรับเหรียญที่ระลึกศิริราชเดิน-วิ่งที่ออกแบบอย่างสวยงาม หลังเข้าเส้นชัย 1 เหรียญ ความพิเศษของกิจกรรมศิริราชเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16 ไม่ใช่แค่งานวิ่ง แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเชิญชวนทุกท่านมารู้จักศิริราชให้มากยิ่งขึ้น โดยการบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่แห่งความทรงจำในศิริราชผ่านเหรียญที่ระลึกศิริราชเดิน-วิ่ง อีกทั้งสะท้อนอัตลักษณ์

อันทรงคุณค่าของศิริราชให้เป็นที่ประจักษ์ และความทรงจำที่ทรงคุณค่าเหล่านั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ซึ่งนับแต่นี้และอีก 5 ปีข้างหน้า เหรียญที่ระลึกศิริราชเดิน-วิ่ง จะไม่เป็นเพียงของสะสมเท่านั้น แต่หากเปรียบเสมือนบันทึกการเดินทางของนักวิ่งที่ได้รวมเดินทางไปพร้อมกัน และสำหรับผู้สมัครระยะทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับผ้าขนหนู Finisher เพิ่มอีก 1 ผืน หลังเข้าเส้นชัย อีกทั้งยังมีของที่ระลึก สำหรับนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีที่มาช่วยสร้างสีสันรวม 10 รางวัล

งานวิ่งในครั้งนี้ จะมีการใช้ระบบ chip จับเวลาในระยะฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน พร้อมรายงานผลผ่านเว็บไซต์ รวมถึงระบบ Photo search ส่งรูปเข้า Facebook ให้บริการ ภายในงานมีการจัดน้ำดื่ม เกลือแร่ไว้บริการตลอดเส้นทาง มีทีมบริการทางการแพทย์ดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการบาดเจ็บสำหรับนักวิ่ง จากแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด พร้อมรถพยาบาลให้กับนักวิ่งตลอดการแข่งขัน อีกทั้งมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สมัครวิ่งทุกท่านด้วยประกันอุบัติเหตุ รวมถึงบริการรับฝากของ และจอดรถฟรี ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า จำนวน 1,000 คัน พร้อมรถบริการรับ-ส่ง ตั้งแต่ เวลา 02.00 - 08.00 น.

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.runlah.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป อัตราค่าสมัคร ฮาล์ฟมาราธอน 850 บาท มินิมาราธอน 650 บาท และเดินเพื่อสุขภาพ 550 บาท บัตร VIP ค่าสมัคร 2,000 บาท รวมผู้เข้าร่วมทุกประเภท 11,000 คน

การมีสุขภาพดีคือสิ่งที่หลายๆ คนพึงปรารถนา “ศิริราชเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16” จึงเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มโอกาสในการป้องกันโรคและมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือกสังคม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ถูกนำมาสมทบกองทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เพื่อปรับปรุงและพัฒนา รพ.ศิริราช เสริมศักยภาพการรักษาพยาบาล พร้อมสนับสนุนงานวิจัย หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน “ศิริราชเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16” โทร. 0 2419 9981, 0 2419 9983, 0 2419 8967 หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook : ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน


No comments

Powered by Blogger.