Header Ads

“อภัยภูเบศร” คว้า 2 รางวัล โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี66

1702697524164_copy_740x683
“อภัยภูเบศร” คว้า 2 รางวัล โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันที่15 ธันวาคม2566 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2566 มอบโดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้ ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” (Thailand Goodness Award 2023) และ รางวัล “นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี” (Innovation Award 2023)
1702697338451_copy_456x683
พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ในปีนี้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับการเลือกใน 2 รางวัล ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศขององค์กร คือ รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” Thailand Goodness Award 2023 ด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องจากที่ผ่านมา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน ทั้งการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนชุดยาสมุนไพรที่จำเป็น อาทิ ยาฟ้าทะลายโจร ยาต้มบำรุงปอด ยามะขามป้อม และยังมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนได้ปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือน เป็นการให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ในยามวิกฤต

นอกจากนี้ยังส่งต่อองค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ฟื้นฟูปอดร่วมกับคลินิกโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประชาชน และประเทศ จึงได้รับเลือกให้เป็นองค์กรที่ได้นำความรู้ความสามารถไปปฏิบัติจริง วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง
1702697334588_copy_1024x683
พญ.ชนิดา กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวอภัยภูเบศร  คือรางวัล “นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี” หรือ Innovation Award 2023 ด้าน นวัตกรรมบริการ โดยนำร่องจากการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) และ พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพระดับตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เรา  ดำเนินการโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจ DNA ช่วยให้คนไทยที่ไร้สถานะเข้าสู่กระบวนการเพื่อได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลได้แล้ว 93 ราย
1702697536041_copy_1024x6831702697554798_copy_1024x683
“นวัตกรรมนี้สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการดำเนินการจากอดีตที่ใช้เวลาเป็นปี ให้เหลือเพียง 5-6 เดือน โดยเรามองว่าการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ เป็นการดูแลแบบองค์รวมคือไม่ได้เพียงเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงการรักษาอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้ได้รับสิทธิของพลเมืองไทย ได้สิทธิสวัสดิการทางสังคมอีกด้วย” ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว 


No comments

Powered by Blogger.