Header Ads

ไทยฮอนด้า เดินหน้ายกระดับฝีมือช่างประจำศูนย์บริการผ่านการแข่งขันทักษะฝีมือช่างประจำปี 2565


ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่างครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 (Honda Mechanic Skill Contest 2022) วางเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์อย่างเป็นระบบ สร้างมาตรฐานการให้บริการต่อลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์ Honda Wing Center และ Honda BigWing

การแข่งขันทักษะฝีมือช่าง ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 เป็นกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะฝีมือช่างบริการของร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศให้มีมาตรฐานระดับสากล ยกระดับการบริการเพื่อให้นายช่างสามารถวิเคราะห์ และคาดการณ์เพื่อบำรุงรักษารถได้อย่างแม่นยำ ซึ่งนายช่างจากร้านผู้จำหน่ายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมสอบแข่งขันต้องมีสถานะเป็นนายช่างบริการระดับ Platinum หรือระดับครูฝึกงานบริการ (Service Instructor) และต้องเป็นช่างที่อยู่ประจำศูนย์บริการฮอนด้า โดยมีคณะกรรมการคุมสอบที่น่าเชื่อถือจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งเป็นครูแผนกช่างยนต์ที่สอนในสาขาวิชางานรถจักรยานยนต์ พร้อมได้รับการอบรมจากทางบริษัทฯ เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อส่งมอบความพึงพอใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารอบ สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (Commuter Bike) มีรายละเอียดดังนี้

1. รอบคัดเลือกตัวแทนร้าน ผ่านการสอบทฤษฎี Online คัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดร้านละ 1 ท่าน

2. รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ผ่านการสอบทฤษฎี Online คัดเลือกตัวแทนภาค ภาคละ 18 ท่าน รวม 126 ท่าน

3. รอบคัดเลือกก่อนรองชนะเลิศ Semi–Final ผ่านการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคและการขายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ คัดเลือกตัวแทนภาค ภาคละ 4 ท่าน รวม 28 ท่าน

4. รอบชิงชนะเลิศ Final ผ่านการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคและการขายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ คัดเลือกผู้ชนะเลิศ

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารอบ สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (BigBike) มีรายละเอียดดังนี้

1. รอบคัดเลือกตัวแทนร้าน ผ่านการสอบทฤษฎี Online คัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดร้านละ 1 ท่าน

2. รอบคัดเลือกก่อนรองชนะเลิศ Semi–Final ผ่านการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคและการขายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ คัดเลือกตัวแทนภาค รวม 22 ท่าน

3. รอบชิงชนะเลิศ Final ผ่านการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคและการขายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ คัดเลือกผู้ชนะเลิศ

การแข่งครั้งนี้ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยฮอนด้าในการส่งนายช่าง สู่การแข่งขันทักษะฝีมือช่างระดับเอเชีย Honda Asia & Oceania Motorcycle Technician Skill Contest 2023 โดยในปี 2565 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนายช่างแบบแชมป์ชนแชมป์ เพื่อหาตัวแทนชนะเลิศลำดับที่ 1–2 ทั้งรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เพื่อเป็นตัวแทนนายช่างไทยเข้าแข่งขันทักษะฝีมือช่างระดับเอเชีย Honda Asia & Oceania Motorcycle Technician Skill Contest 2023 ต่อไป ซึ่งเป้าหมายคือรางวัลแชมป์เอเชีย และจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันทักษะฝีมือช่างระดับโลกต่อไปคือ ระดับ Global Technician Skill Contest ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป


No comments

Powered by Blogger.